Nevavuori.fi

Tervetuloa

Männäis Bruk

Tilan historia alkaa Männäisten ruukin perustamisesta.

1700 -luvun raudanvalmistus vaati runsaasti energiaa, kuten nykyäänkin. Silloin sulattamiseen tarvittava energia saatiin hiilistä, joita taas saatiin puusta polttamalla.

Ruotsissa oli runsaasti rautaruukkeja. Niinpä siellä syntyi pelko metsien loppumisesta. Silloin katseet käännettiin Suomen runsaisiin metsävaroihin.

Ruukkia suunniteltiin Männäisille jo 1730 -luvulla. Mutta tuo tie oli monista vastuksista johtuen pitkä ja kivinen. Elettiinkin jo vuotta 1749, kun ensimmäinen masuuni aloitti toimintansa ruotsalaisen Nordencrantzin omistuksessa.

Ruukin ensimmäiset vuodet eivät kuitenkaan olleet kovin helppoja ja menestyksekkäitä. Nordencrantz myikin ruukin kohta eteenpäin. Seuraavina vuosina ruukilla olikin lukuisia lyhytaikaisia omistajia, kunnes 1785 omistajaksi tuli Samuel af Ugglas.

Ugglasin aikana ruukki eli kukoistuskauttaan. Suurin osa jäljellä olevista ruukinaikaisista rakennuksista onkin Ugglasin rakennuttamia. Samoin hän rakennutti ruukilta kirkolle johtavan Pruukintien, joka pohjustettiin masuunin kuonakivellä ja reunustettiin lehtipuilla.

Toiminta ruukkina päättyi Samuel af Ugglasin pojan Gustavin aikana.

Loppumisen syynä oli Ruotsi-Suomen ja Venäjän välisen sodan rauhansopimus, missä vaadittiin ruotsalaisia myymään omistuksensa Suomessa ja suomalaisten myymään omistuksensa Ruotsissa.

Koska tällöin myös malmin tulo Ruotsista loppui, eikä Suomessa ollut omia merkittäviä malmivaroja, ei toimintaa voitu enää suomalaisten omistuksessa jatkaa.

Ruukin omistamia tiloja myytiin useille eri ostajille, mutta päätilan osti ruukin silloinen tilanhoitaja Gabriel Ytterberg vaimonsa Elisabethin kanssa.

 

Päivitys on kesken

Uudet sivut on vasta julkaistu, joten tulen päivittämään näitä sivuja aktiivisesti nyt lähiaikoina.

Lisää tietoa historiasta on siis tulossa